Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammen Scener AS

Drammen kommune eier 100 prosent av aksjene i Drammen Scener AS. Årsregnskapet for 2014 viser at selskapet fikk et underskudd på 0,5 millioner kroner. Egenkapitalen per 31.12.2014 er positiv med 445 801 kroner, men nesten 90 prosent av egenkapitalen er tapt.

Selskapet har iverksatt ulike tiltak for å bedre resultatet i 2015. Blant annet har selskapet økt markedsføringen mot kurs- og konferansesegmentet, det blir helårseffekt av økt setekapasitet i Teateret, ny drift av «Centralen», m.m.

Foreløpige tall for 1. kvartal viser at selskapets resultat er svakere enn budsjettert.

I gjeldende økonomiplan ble tilskuddet til Drammen Scener AS redusert med 0,4 millioner kroner som følge av at frivillig sektor og andre ikke-kommersielle aktører kan låne skolelokaler gratis. Dette kuttet blir redusert til 0,2 millioner kroner, jfr. nærmere omtale i programområde 06 Kultur. Rådmannen følger situasjonen tett og kommer nærmere tilbake til selskapets økonomiske utvikling i 2. tertialrapport. 

 
Topp