Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammensbadet KF

Drammensbadet KF har per 1. tertial et overskudd på 0,7 millioner kroner, men dette er 0,9 millioner kroner dårligere enn periodisert budsjett. Negativt avvik er i hovedsak relatert til færre besøkende og endret kjøpsmønster for billettypene. Det er størst svikt i inntektene på enkeltbilletter og årskort for trening/bad. Drammensbadet KF hadde per 1. tertial 128 872 besøkende, hvilket er 10 128 færre besøkende enn budsjettert. Inntektene er som følge av dette 1,2 millioner kroner svakere enn budsjettert. Rådmannen følger situasjonen tett og forventer at styret iverksetter nødvendige tiltak.

Skatteetaten har rettet en henvendelse til Drammen kommune vedrørende praktisering av kompensasjon for merverdiavgift ved Drammensbadet. Med sikte på løsning av denne problematikken har rådmannen innledet en dialog med Skatteetaten. Avhengig av utfallet, vil eventuelt saken bli nærmere omtalt i 2. tertial.  

Sykefraværet i første kvartal var 8,5 prosent. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2014 innebærer dette en reduksjon på 2,29 prosent.
Fullstendig 1. tertialrapport 2015 fra Drammensbadet KF følger som vedlegg 7.

 
Topp