Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV)

Drammen kommune eier 40,8 prosent av DRBV etter at eierfordelingsnøkkelen ble gjennomgått i 2014.  Endringen av eierfordelingsnøkkel har bidratt til et lavere eiertilskudd for 2015, men økning av innbyggertall i tettstedet Drammen (definert av SSB) medfører en økning i dimensjoneringen og derved økning med ett vaktlag 2015. 

Representantskapet i DRBV har i møte våren 2015 vedtatt ny brannordning: Brannordning 2015, normalløsning med tillegg fra Nedre Eiker kommune. Denne ordningen innebærer at DRBV ikke skal eie brann- og feierstasjoner, men leie bygningsmassen av private eller offentlige utleiere.  Fra 2018 skal det betales markedsleie for brann- og feiestasjoner. Nedre Eiker kommune har vedtak på at det skal ligge brannstasjon i Mjøndalen. Dette er ikke del av foreslått normalløsning, og kommunen skal betale særskilt for dette.

 
Topp