Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Enter Kompetanse AS

Drammen kommune eier 30,8 prosent av aksjene i Enter Kompetanse AS. Enter Kompetanse AS har for øvrig et spredt eierskap med Buskerud Fylkeskommune Holding AS (14,6 prosent), Lier kommune (11,5 prosent) og Nedre Eiker kommune (10,2 prosent) som de største medeierne.

Enter Kompetanse AS er en attføringsbedrift og arbeider innenfor et område som i betydelig grad påvirkes av pågående endringer innenfor kommunal sektor. Kommunereformen (Stortingsmelding 14) tildeler større kommuner nye oppgaver innen varig tilrettelagt arbeid. Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (Stortingsproposisjon 39), åpner for økt konkurranse om å tilby arbeidsmarkedstiltak og velferdstjenester til andre i tillegg til de tradisjonelle attførings- og vekstbedriftene.

Enter Kompetanse AS har behov for å være rustet mot endringer i rammebetingelser, noe som kan være utfordrende med et så vidt spredt eierskap som selskapet har i dag. Selskapet har hatt negative resultater de siste to årene. På siste generalforsamling ble det gjort vedtak om at selskapets styre arbeider med å se på eierskapet og hvordan dette kan struktureres.

Buskerud Fylkeskommune Holding AS har henvendt seg til øvrige eiere om avhendelse av sin eierposisjon. Aksjene har en pålydende verdi på kroner 114 400,-.  I tråd med Generalforsamlingens vedtak har Drammen kommune, i tilsvar datert 28.4.2015, meldt interesse for å overta aksjene til pålydende.

Det foreslås at rådmannen gis fullmakt til å sluttføre eventuelt kjøp av Buskerud Fylkeskommune Holding AS’ aksjer i Enter Kompetanse AS. Eventuelle budsjettmessige konsekvenser vil rådmannen komme tilbake til i 2. tertialrapport 2015.

 
Topp