Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Lindum AS

Lindum AS er 100 prosent eid av Drammen kommune. Konsernresultatet (majoritetens andel) etter skatt ble i 2014 på 23,1 millioner kroner. Revidert eierstrategi for Lindum AS ble fastsatt av bystyret i desember 2012, og denne angir som hovedregel at 50 prosent av årsresultatet skal utbetales som utbytte.

Etter innstilling fra styret har generalforsamlingen i Lindum AS fastsatt et utbytte for 2015 på 11,5 millioner kroner. Dette utgjør 50 prosent av majoritetens andel av årsresultatet, og styret har lagt vekt på at Lindum AS’ egenkapitalandel med det foreslåtte utbytte vil ligge på et forsvarlig nivå på i overkant 30 prosent. Det fastsatte utbyttet innebærer en merinntekt på 0,55 millioner kroner i forhold forutsetningen i bykassens budsjett for 2015.

Foreløpig regnskapstall per 1. kvartal 2015 for konsernet viser et resultat før skatt på 10,9 millioner kroner, mens konsernet i samme periode i fjor hadde et resultat før skatt på 3,9 millioner kroner. Årsaken til bedringen i resultatet er at konsernet i 2015 har hatt en mye høyere aktivitet enn tilsvarende periode i 2014. Dette er det beste 1. kvartalet konsernet noen gang har hatt.

 
Topp