Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD)

Prosjektet ”Fremtiden kildesortering i Drammensregionen”   ble vedtatt  av representantskapet i RFD i desember 2012.  De foreslåtte endringene om nytt innsamlingssystem og gjenvinningsstasjoner vil gi økt kapasitet og mulighet for å takle økte avfallsmengder i fremtiden.  Det nye systemet skal være både miljøvennlig, brukervennlig og kostnadseffektiv.

Nedleggelse av returpunkter vil bli gjennomført i 2015 som en konsekvens av at de viktigste avfallstypene nå skal hentes hjemme.

Nye gjenvinningsstasjoner åpner i Lier og Røyken i løpet av 2015, og det planlegges også nye gjenvinningsstasjoner i Drammen og Eiker.

Nye omlastningsstasjoner hvor renovasjonsbilene kan tømme avfall innendørs, uten sjenanse for naboer, er under planlegging.  Etter planen skulle arbeidet allerede vært i gang, men søk etter egnede tomter er utfordrende, og vil fortsette i 2015.

 
Topp