Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Menneskelige ressurser

Ansatt- og årsverksutvikling er under kontroll.

Sykefraværsresultat for årets 2 første kvartaler tilsier at det kan bli krevende å nå målet om redusert sykefraværet i konsernet i 2014.

Ansatt- og årsverksutvikling


Kommentarer til personalutvikingen

  • Antall årsverk i konsern (juridisk enhet) har i perioden 31.12.13 - 31.08.14 økt med 4.
  • Økte årsverk skyldes i hovedsak økt aktivitetsområde for programområde 12 Grunnskole (elevtallsvekst - skoleåret 2014-2015).

Sykefravær

Etter noen år med redusert sykefravær viser tallene hittil i år en mindre oppgang i sykefravær sammenlignet med 2013. Målet for 2014 er en reduksjon på 0,2 prosentpoeng.

Sykefraværet i 2. kvartal 2014 har økt med 0,3 prosentpoeng sammenlignet med 2. kvartal 2013.

De samlede sykefraværsresultater fra årets to første kvartaler tilsier at det kan bli krevende å få redusert sykefraværet i konsernet i 2014.

 
Topp