Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Antall årsverk og ansatte i Drammen kommune

Ansatt- og årsverksutvikling er under kontroll.Kommentarer til personalutvikling:

  • Antall årsverk i konsern (juridisk enhet) har i perioden 31.12.13 - 31.08.14 økt med 4.
  • Økte årsverk skyldes i hovedsak økt aktivitetsområde for programområde 12 Grunnskole (elevtallsvekst - skoleåret 2014-2015).
 
Topp