Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Status sykefravær 2. kvartal 2014

Sykefraværsresultat for årets 2 første kvartaler tilsier at det kan bli krevende å nå målet om redusert sykefraværet i konsernet i 2014.

Etter noen år med redusert sykefravær viser tallene hittil i år en mindre oppgang i sykefravær sammenlignet med 2013. Målet for 2014 er en reduksjon på 0,2 prosentpoeng.
Sykefraværet i 2. kvartal 2014 har økt med 0,3 prosentpoeng sammenlignet med 2. kvartal 2013.

De samlede sykefraværsresultater fra årets to første kvartaler tilsier at det kan bli krevende å få redusert sykefraværet i konsernet i 2014.

 
Topp