Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring

Drammen har koordinert arbeidet med å markedsføre næringsarealer i D5 kommunene (Drammensregionens 5-kommunesamarbeid) på stand i Subesea Valley-konferansen på Fornebu, på Næringslivets dag og Eiendomsdagen i Drammen. 

Programområdet har et mindreforbruk per 2.tertial på 0,3 millioner kroner. Årsprognosen tilsier et mindreforbruk som vil ligge mellom 0,5 og 1 millioner kroner avhengig av aktivitetsnivå.

Økonomisk status

Fakta

Drammen kommune har lagt ut kostnadene for standmateriell for markedsføring av næringsarealer i D5-regionen, på vegne av Sande, Svelvik, Øvre Eiker og Nedre Eiker.  Det er søkt om regionale utviklingsmidler til prosjektet. Kostnadene skal for øvrig deles forholdsmessig ut fra størrelse. Videre har det blitt utbetalt 0,1 millioner kroner fra Buskerud fylkeskommune til et tidligere avsluttet prosjekt.

Vurderinger

Programområdet ser ut til å styre mot et mindreforbruk som vil ligge mellom 0,5 og 1 million kroner avhengig av aktivitet.

Konklusjon

Rådmannens foreslår at programområdets budsjett opprettholdes.

 


Ander forhold

Omdømmearbeidet

Bystyret vedtok ved behandlingen av 1. tertialrapport 2011 å avsette 10 millioner kroner til fortsatt omdømmearbeid for perioden 2012-2016. Målsettingene i omdømmearbeidet er fortsatt økt befolkningsvekst, økt næringsetablering og bedret omdømme. Omdømmeprosjektet har fått overført 2 millioner kroner for 2014.

HBV

Sammen med Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) utarbeider kommunen en samarbeidsavtale for å utvikle Drammen som studiested.  Det er avsatt 3 millioner kroner til å følge opp denne avtalen.

Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring

 
 
Topp