Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 10 Politisk styring

Programområdet rapporterer per 2. tertial i henhold til budsjett. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser et forbruk som er i henhold til budsjett.

Vurderinger

Det er per 2.tertial ingen avvik som gir grunnlag til å anta at det blir et merforbruk innenfor programområdet i 2014.

Konklusjon

Årsprognosen tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett

 

Andre forhold

Grunnlovsjubileet

I 2014 feires 200-årsjubileum for Grunnloven og for det norske folkestyret. Det er Stortinget som har det overordnede ansvaret for jubileumsfeiringen, der hovedkomiteen ledes av stortingspresidenten.  Målet med Grunnlovens 200-årsjubileum er å formidle kunnskap om grunnloven og betydningen for det norske folkestyret. Kommunene er generelt oppfordret til å legge til rette for lokale markeringer gjennom hele jubileumsåret, og ikke bare i forbindelse med 17. mai.

Det er først og fremst skoler og barnehager som har hatt lokale markeringer og det har ikke vært lagt opp til noen sentrale markeringer i kommunens regi. Byarkivet har laget en jubileumsutstilling som har stått i rådhuset siden 16. mai. I utstillingen inngår kopi av dokumenter fra valgene i Tangen, Bragernes og Strømsø menigheter februar 1814 samt kopi av fullmakten som byens representant til riksforsamlingen, Nicolai Scheitlie, hadde med seg til Eidsvoll 10. april 1814.

 
Topp