Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammen Kino AS

Drammen kommune har en eierandel på 33 prosent i Drammen Kino AS. Som omtalt i 1. tertial ble selskapets resultat etter skatt i 2013 på 5,9 millioner kroner og generalforsamlingen besluttet i juni å utdele et utbytte for 2013 på 5,8 millioner kroner. Drammen kommunes andel av utbyttet er 1,9 millioner kroner, som vil gi enn merinntekt ut over budsjett på 0,9 millioner kroner.

Drammen Kino AS kan vise til gode tall per juli 2014, med økning i besøkstall sammenlignet med 2013. Selskapet ligger an til å realisere forventet overskudd på 5,4 millioner kroner. Årsresultatet er imidlertid avhengig av hvilke filmer som har premiere, samt andre ytre faktorer som blant annet været.

 
Topp