Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammen Kjøkken KF

Drammen Kjøkken KF har per 2. tertial et overskudd på 4,4 millioner kroner. Dette gir et overskudd i forhold til periodisert budsjett på 0,9 millioner kroner. Hovedårsaken til positive avviket er økte inntekter og reduserte personalkostnader. Sykefraværet per 2. tertial er 7,6 prosent. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2013 innebærer dette en reduksjon på 9,3 prosent.

Bystyret har vedtatt at Drammen Kjøkken KF skal legge om produksjonssystemet fra dagens kok/server til kjøl/server. Dagens lokaler og utstyr kan ikke benyttes til ny produksjonsmetode. Tomt til nytt sentralkjøkken ble anskaffet høsten 2012.

Produksjonsbygget har vært ute på anbud og kontrakt er tildelt. Forventet byggestart er høsten 2014.

Fullstendig 2. tertialrapport 2014 fra Drammen Kjøkken KF følger som vedlegg 5 (pdf).

 
Topp