Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammen Parkering KF

Foretakets budsjett for 2014 er vedtatt med et resultat på 12,6 millioner kroner. Kommunens krav til eieruttak er satt til 13,6 millioner kroner. Drammen Parkering KF har pr. 2. tertial 2014 et overskudd på 10,5 millioner kroner, noe som er 2,3 millioner kroner over budsjett. Foretaket vil således kunne oppfylle kommunens eieruttakskrav på 13,6 millioner kroner.

Den ordinære driften med håndheving, veiledning, klagesaksbehandling, søknadsbehandling, automatdrift, skiltvedtak og skiltoppsett følger planer og budsjett.

Når det gjelder Blichs gate p-hus, så viser resultater både for 1. tertial og for 2. tertial en positiv utvikling innenfor alle betalings/parkeringskategorier. For å sikre en fast inntjening er det inngått flere avtaler for langtidsparkering enn budsjettert.

Fullstendig 2. tertialrapport 2014 fra Drammen Parkering KF følger som vedlegg 6 (pdf).

 
Topp