Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammensbadet KF

Drammensbadet KF har per 2. tertial et inntektsavvik i forhold til vedtatt budsjett på 2,1 millioner kroner. Dette gir et negativt avvik i forhold til periodisert budsjett på kroner 0,4 millioner kroner. Resultatavviket er begrenset gjennom lavere kostnader enn budsjettert.

Hovedårsaken til det negative avviket er betydelig lavere inntekter enn budsjettert. Antall besøkende per 2. tertial var 242 493 mot budsjetterte 244 850. Årsaken til lavere besøk er blant annet flott sommervær og stengte bassengområder på grunn av utbedring i forbindelse med reklamasjonsarbeid. Sykefraværet per 2. tertial er 6,5 prosent. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2013 innebærer dette en reduksjon på 1,6 prosent.

Fullstendig 2. tertialrapport 2014 fra Drammensbadet KF følger som vedlegg 7 (pdf).

 
Topp