Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV)

Eierkommunene til DRBV IKS vedtok i første halvdel av 2014 nye prinsipper for fastsetting av eierandeler og ansvarsfordeling (grunnbeløp og befolkningsgrunnlag). 

For Drammen kommunes del betyr dette en endring av eierandel og derved også andel av eiertilskudd fra 45,1 prosent til 40,1 prosent.  De nye prinsippene gjøres gjeldende for 2014, og betyr en nedgang i eiertilskuddet i 2014 på 3,8 millioner kroner.

 
Topp