Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Energiselskapet Buskerud AS

Drammen kommune har en eierandel på 50 pst. i Energiselskapet Buskerud AS (EB). Den andre halvdelen eies av Vardar AS (som igjen eies av Buskerud fylkeskommune). 

Det er i bykassens budsjett for 2014 lagt til grunn et utbytte fra EB på 40 millioner kroner. Selskapet hadde i 2013 et resultat etter skatt på 359 millioner kroner, som er 108 millioner kroner bedre enn i 2012. Av resultatet i 2013 er 223 millioner kroner knyttet til regnskapsmessig gevinst etter gjennomføring av eiermessig integrasjon mellom Lyse og EB sine fiberaktiviteter på Østlandet. I samsvar med hovedregelen i eierstrategien fastsatte generalforsamlingen i juni i år et utbytte på 186 millioner kroner, tilsvarende 50 prosent av majoritetens andel av årsresultatet. Dette innebærer at Drammen kommune mottar 93 millioner kroner i utbytte. Dette gir en merinntekt i år på 53 millioner kroner i forhold til budsjett.

EB-konsernets resultat per 2. kvartal 2014 viser et resultat på 75,5 millioner kroner. Dette er 11,7 millioner kroner bedre enn i samme periode i fjor, når avviklet virksomhet holdes utenfor sammenligningen. Høyere kraftproduksjon bidrar til resultatforbedringen, til tross for betydelig lavere kraftpris enn i samme periode i fjor.

 
Topp