Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Lindum AS

Lindum AS er 100 prosent eid av Drammen kommune. Som omtalt i 1. tertialrapport ble konsernresultatet (majoritetens andel) etter skatt i 2013 på 42,6 millioner kroner. Etter innstilling fra styret har generalforsamlingen i Lindum utbetalt et utbytte for 2013 på 21,3 millioner kroner. Dette er i tråd med vedtatt eierstrategi der det er angitt at 50 prosent av årsresultatet som hovedregel skal utbetales som utbytte.

Regnskapet per 2. kvartal 2014 viser et årsresultat (majoritetens andel) på 11,3 millioner kroner mot 19,6 millioner kroner i 2014. Resultatet er i tråd med det selskapet har varslet om og skyldes i all hovedsak økt konkurranse på deponisiden og mindre mottak av lettere forurenset masse. Selskapet har signalisert at årsresultatet (majoritetens andel) vil ligge på et sted mellom 20 – 24 millioner kroner ved årets slutt, noe som indikerer et utbytte for 2015 i størrelsesorden 10 – 12 millioner kroner.

 
Topp