Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD)

Bystyret vedtok 23.9.2014 å endre selskapsavtalen til RfD slik at lånerammen ble økt fra 115 millioner kroner til 425 millioner kroner. Dette for at RfD skal kunne gjennomføre sine vedtatte investeringer.  RfD har i de senere år hatt en gunstig kostnadsutvikling, og investeringene er derfor forutsatt å dekkes inn gjennom selskapets ordinære gebyrer i henhold til vedtatt økonomiplan.

 
Topp