Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

2. tertialrapport 2015

2. tertialrapport viser at det arbeides aktivt med oppfølging av boligsosial handlingsplan, vedtatt av bystyret i april.

Tjenesteområdene styrkes med i alt 8,2 millioner kroner:

- Økt bosetting av flyktninger
- Økt behov for hjelpetiltak i grunnskolen
- Nytt møtesenter og ny kantine i Rådhuset

Midler til utbedring av skader på det kommunale veinettet etter uvær foreslås finansiert fra disposisjonsfondet.

Stram økonomistyring i programområdene og økte inntekter/reduserte utgifter på sentrale budsjettposter bidrar til en resultatforbedring på 19,6 millioner.

Spørsmål fra politiske partier

Eventuelle spørsmål fra politikere vedrørende 2. tertialrapport 2015, bes oversendt til rådmannen i Drammen kommue per e-post (politikerpost@drmk.no) innen onsdag 4. november klokka 15.00. Det bes om at de partiene som har spørsmål sender disse samlet. Spørsmålene og rådmannens svar vil foreligge på politikkportalen i løpet av fredag 6. november.

 

Topp