Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 03 Samfunnssikkerhet

Programområdet har et mindreforbruk på 0,2 millioner kroner per 2. tertial. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innfor tildelt budsjett.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet har et mindreforbruk på 0,2 millioner kroner per 2. tertial. 

Vurdering

Det er ingen forhold innenfor programområdet som gjør at det forventes endringer i løpet av året.

Konklusjon 

Rådmannens forslag og årsprognose er i tråd med årsbudsjettet per 2. tertial. 


Investeringsbudsjettet 

Investeringer til nytt flomutstyr og nødaggregater går som planlagt.  Når det gjelder oppbevaring og drifting av aggregatene, er det gjort avtale med DRBV om dette.Når det gjelder befolkningsvarsling, brukes Vann og Avløps(VA) ordinære varslingssystem. Videre forbedring av befolkningsvarsling er utsatt i påvente av statlige føringer.

Andre forhold

IKT-beredskap

D-IKT har innført en rekke sikkerhetsbarrierer og kontrollsystemer for å beskytte kommunen mot elektronisk angrep. Arbeidet med beredskapsplanen er startet, og tar utgangspunkt i planer fra lignende virksomheter. Ledende aktører i markedet bidrar til utarbeidelsen av enkeltdeler av planen.

 
Topp