Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 06 Kultur

Programområdet viser per 2. tertial et merforbruk på 0,6 millioner kroner, men styrer mot et årsresultat i balanse.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per 2. tertial et merforbruk på 0,6 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett.

Vurdering

Virksomhet Kultur har i 2.tertial hatt noe høyere driftsutgifter enn budsjettert. Dette oppveies imidlertid delvis av høyere inntekter og sykelønnsrefusjoner i perioden. Virksomheten har innført tiltak for å redusere merforbruket. Budsjettsituasjonen innenfor programområdet vurderes så langt å være under god kontroll.

Konklusjon 

Programområde styrer mot et årsresultat i balanse.


Investeringsbudsjettet

Det er ingen avvik i investeringsprosjekter i forhold til fremdrift eller økonomi som utløser behov for konkret omtale.

 
Topp