Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 07 Ledelse, organisering og styring

Nytt møtesenter og kafé er tatt i bruk i rådhuset. Rådmannen foreslår at programområdet tilføres 1,1 millioner kroner i økte driftskostnader.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet har per 2. tertial et resultat i tråd med periodisert budsjett.

Vurdering

Det er i 2. tertial åpnet nytt møtesenter og cafe på rådhuset. Som nevnt i 1. tertial er det påløpt engangskostnader og et økt driftsnivå. Øvrig virksomhet i programområdet forventes å driftes innefor tildelte rammer. 

Konklusjon

Rådmannen foreslår at det settes av 1,1 millioner kroner til å dekke økte driftskostnader av cafe på rådhuset. Helårseffekten er beregnet til 1,5 millioner kroner og rådmannen vil i økonomiplan 2016 - 2019 komme tilbake til hvorvidt det er behov for å styrke tiltaket ytterligere.


Andre forhold

Rådhuset som møteplass

Rådhuset har fått nytt møtesenter og cafe for å gi bedre service til besøkende og ansatte. Det er tidligere bevilget 5 millioner kroner ut i fra et første anslag til inventar og utstyr. Det viste seg at kostnadene ble høyere enn først anslått. Dette gjelder først og fremst kjøkkenet med tilhørende kjølerom.

Rådmannen foreslår at prosjektet styrkes med 2,0 millioner kroner, slik at de totale kostnader for inventar og utstyr blir 7,0 millioner kroner.

Programområde 07 Ledelse, organisering og styring

 
 
Topp