Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring

Programområdet viser per 2. tertial et mindreforbruk på 0,5 millioner kroner og programområdet styrer mot balanse.

Økonomisk status

Programområdet rapporterer et mindreforbruk per august på 0,5 millioner kroner.

Fakta

Aktivitetsnivået innenfor programområdet kan variere i løpet av året og har en tendens til å øke i siste tertial.

Vurdering

Programområdet ser ut til å styre mot balanse

Konklusjon

Rådmannen foreslår at programområdets budsjett opprettholdes.

Driftsregnskap per 31. august for programområde 08 kompetanse, markedsføring og næring (tabell)

Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring

 
 
Topp