Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Rådmannens forslag til vedtak

1) Drammen kommunes rapport per 2. tertial 2015 tas til etterretning.

2) Drammen bykasses driftsbudsjett 2015 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen (pdf).

3) Drammen bykasses investeringsbudsjett 2015 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II til innstillingen (pdf).

4) Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett 2015 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg III til innstillingen (pdf).

5) Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil 2,5 millioner kroner fra disposisjonsfondet til utbedring skader på det kommunale veinettet etter uvær høsten 2015.

6) Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil 10 millioner kroner fra bundet driftsfond til etableringstilskudd til å dekke økt behov for boligtilskudd i 2015.


Osmund Kaldheim (rådmann)

Trond Julin (kommunaldirektør økonomi og næring)

 
Topp