Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

1. tertialrapport 2016

Driften i 1. tertial er i balanse, og rådmannen forventer for 2016 et netto driftsresultat i samsvar med revidert budsjett. Det er gjennomgående god økonomisk kontroll i programområdene, selv om 02 Oppvekst og 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester har et merforbruk på henholdsvis 2 og 15,5 millioner kroner. Rådmannen vil følge opp dette særskilt.

Rådmannen foreslår å øke anslagene for skatt, rammetilskudd, med til sammen 10,5 millioner kroner, i tråd med regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. I tillegg foreslås inntekter fra integreringstilskudd mv. oppjustert med 7,0 millioner kroner.

Spørsmål fra politiske partier

Eventuelle spørsmål fra politikere vedrørende 1. tertialrapport 2016, bes oversendt til rådmannen i Drammen kommue per e-post (politikerpost@drmk.no) innen onsdag 15. juni klokka 15.00. Det bes om at de partiene som har spørsmål sender disse samlet. Spørsmålene og rådmannens svar vil foreligge på politikkportalen i løpet av fredag 17. juni.

 

Topp