Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 03 Samfunnssikkerhet

Programområdet har et forbruk som er i tråd med budsjett per 1. tertial. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.

Økonomisk status 

Fakta

Programområdet har et resultat som er i tråd med budsjett per 1. tertial. 

Vurdering

Det er ingen forhold innenfor programområdet som gjør at det forventes endringer i løpet av året. DRBV har igangsatt arbeidet med å vurdere husleie og kompensasjonsordning knyttet til brannstasjonene.

Konklusjon 

Rådmannens vurdering er at driften i tråd med årsbudsjettet per 1. tertial.

Investeringsbudsjettet

Nødaggregater

Det er anskaffet tre nye mobile nødaggregater til bruk i sykehjemmene, for beredskap ved langvarig bortfall av strøm. Investeringsmidlene ble opprinnelig bevilget i 2015, mens innkjøpet ble gjennomført i 2016. Investeringsmidlene på 1,4 millioner kroner foreslås rebevilget i 2016. 

 
Topp