Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 14 Vann og avløp

Programområdet styrer mot balanse.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet har et resultat som er i tråd med budsjett per 1. tertial 2016.

Vurdering

Det er ikke behov justering av driftsbudsjett.

Konklusjon 

Rådmannens prognose for programområdet er resultat innenfor tildelt ramme.


Investeringsbudsjettet 

Vannforsyning

Bevilgning for 2016 er på 55 millioner kroner. Prognose for året er et forbruk på 46 millioner kroner. Prognosen bygger på skyldes lavere kostnadsnivå og noe forskjøvet fremdrift knyttet til rehabiliteringsprosjekter for dammer i 2016. 

Programområdet har ett mindreforbruk på Vann fra 2015 på 1,85 millioner kroner som foreslås rebevilget 2016. 

Avløp og rensing

Bevilgning for 2016 er på 77.4 millioner kroner. Prognose for året er et forbruk på 85 millioner kroner. 

Programområdet har ett merforbruk på Avløp fra 2015 på 1,7 millioner kroner som foreslås inndekket med midler bevilget 2016.

 
Topp