Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

2. tertialrapport 2016

Bystyret vedtok i juni ”Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet”.
Flere mottar startlån og boligtilskudd. Hittil i år er det utbetalt cirka 200 millioner kroner i startlån. Bekkevollen barne- og avlastningsbolig er utvidet med 14 nye plasser. Det er en vekst i antall barn med barnevernstiltak. Flere pasienter med hjelpebehov blir utskrevet fra sykehus. Flere deltakere på introduksjonskurs går ut i arbeid eller utdanning etter fullført kurs.  

Tjenesteområdene styrkes med i alt 15,2 millioner kroner.

Spørsmål fra politiske partier

Eventuelle spørsmål fra politikere vedrørende 2. tertialrapport 2016, bes oversendt til rådmannen i Drammen kommue per e-post (politikerpost@drmk.no) innen onsdag 26. oktober klokka 12.00. Det bes om at de partiene som har spørsmål sender disse samlet. Spørsmålene og rådmannens svar vil foreligge på politikkportalen i løpet av fredag 28. oktober.

 

Topp