Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Dokumenter og faglige grunnlagsanalyser


A. Selve planen

1. Plankart, datert 2015-09-21    Side 1    Side 2
2. Bestemmelser og retningslinjer, datert 2015-09-21
3. Planbeskrivelse, datert 2015-09-21

B. Temakart som det er knyttet bestemmelser/retningslinjer til

4. Overordnet grønnstrategisk temakart
6. Sykkelnett
7. Overvann
8. Støysoner
9. Aktsomhetskart for luftforurensing
10. Flom og kvikkleire
11. Parkeringssoner
12. Avgrensing av gjeldene kommunedelplaner 

C. Andre dokumenter det er knyttet bestemmelser / retningslinjer til

13. Norm for skilt og reklame (Vedtekter til plan- og bygningslovens §107. Vedtatt av Drammen bystyre 2001-05-29)

D. Utdypende strategiske fagnotater som utgjør en veiledende del av planen

14. Strategi for utvikling av grønne forbindelser, uterom og fellesarealer, datert 2015-05-29 ("Bla i bok" funksjon)
15. Sykkelstrategi, høringsutgave 2015-05-29 ("Bla i bok" funksjon)
16. Veileder for overvannhåndtering i Drammen, høringsutgave 2015-05-29
17. Parkeringsveileder, høringsutgave 2015-05-29

E. Faglige grunnlagsanalyser

18. Bolig- og befolkningsatlas for Drammen kommune (Drammen kommune, Byplan, november 2013)
19. Arbeidsplasslokalisering i Drammen (Asplan Viak, 2014-02-14) 
20. Vurdering av arealinnspill kommuneplanens arealdel, september 2014
21. Barnehage- og skolebehovsanalyse 2014 - 2030 (Norconsult, 2014-03-14)
22. Luftsonekart - teknisk rapport (Norconsult, 2014-03-14)
23. Tolkning av luftsonekart og bruk av luftsonekart som planleggingsverktøy (Norconsult, 2014-03-14)
24. Om støyvarselkart for Drammen kommune (Sweco, 2014-02-25)
25. Kollektivutredning (kortverson) (Plan Urban AS og Norsam AS, mai 2013)
26. Skolebehov, arealregnskap og utvidelsesmuligheter (Drammen kommune, Byplan, 2014)

 
Topp