Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Til startsiden
 • Lytt til tekst
 • Endre skriftstørrelse

  For å endre skriftstørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hallermoen skole
Laster...

Skolerute og elevpermisjon.

Skolerute 2015-16


HVORDAN SØKE ELEVPERMISJON UTENOM SKOLERUTA

Kontaktlærer kan innvilge elevpermisjon inntil 2 skoledager.

Rektor kan innvilge elevpermisjonfra 3 til 10 sammenhengende skoledager.

ELEVPERMISJON INNTIL 2 SKOLEDAGER:

Foresatte søker permisjon direkte til kontaktlærer via:

 • meldingsbok
 • e-post

ELEVPERMISJON FRA 3 TIL 10 SKOLEDAGER:

Foresatte søker permisjon direkte til skolen (rektor) via:

 • kommunens elektroniske søknadsskjema for elevpermisjoner:

www.drammen.kommune.no/hallermoen > Skjema  > ”Skole - permisjon fra grunnskoleopplæring

www.drammen.kommune.no  > Skjema  > ”Skole - permisjon fra grunnskoleopplæring

Foresatte som ikke har tilgang til PC, eller trenger hjelp til å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet, kan henvende seg til skolen (tlf. 32 04 94 60)  eller til Servicetorget i Drammen kommune (tlf. 03008).

 • Rektor kan, i følge Opplæringsloven §2.11, innvilge søknad om elevpermisjon i inntil ti (10) sammenhengende skoledager.
 • Søknadsfrist for planlagt permisjon er minst tre (3) uker før permisjonen skal begynne.
 • Det søkes separat for hvert enkelt barn.
 • Søknad om permisjon skal være forhåndsgodkjent av begge foreldre/foresatte.
 • Foresatte/søker må oppgi e-post adresse for å få sendt inn det elektroniske skjemaet.
 • Svar på søknaden sendes fra skolen via e-post til foresattes/søkers oppgitte e-postadresse.
 • Ved avslag på permisjonssøknad, sendes brev til hjemmet.
 • Rektors avgjørelse kan påklages skriftlig til Fylkesmannen i Buskerud. Klagen sendes rektor.
 • Rektor, i samråd med kontaktlærer, behandler permisjonssøknaden.

Opplæringslova §2-11: "Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.

Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag.

Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute."

Opplæringslova §2 – 1, 5. ledd: "Dersom ein elev utan å ha rett til det har fråvære frå den pliktige opplæringa, kan foreldre eller andre som har omsorg for eleven, straffast med bøter dersom fråværet kjem av at dei har handla forsettleg eller aktlaust. Offentleg påtale blir ikkje reist utan når kommunen set fram krav om slik påtale..."

 

0 ledige stillinger
Publisert16.04.2009 10:56
Sist endret14.08.2015 16:39

Kontaktinformasjon

Fronter og sosiale medier

Foreldreundersøkelsen

 • Adresse: Drammen kommune - Engene 1, 3015 Drammen. Postadresse: Postboks 7500, 3008 Drammen
 •  - Epost: kommunepost@drmk.no
 •  - Telefon: 32 04 00 00
Topp