Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Til startsiden
 • Lytt til tekst
 • Endre skriftstørrelse

  For å endre skriftstørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Laster...

Nytt parkeringshus på Strømsø

Slik blir det nye parkeringshuset på Strømsø. Slik blir det nye parkeringshuset på Strømsø.

Nytt parkeringshus på Strømsø

I månedsskiftet november/desember starter Drammen Eiendom KF arbeidene med å bygge et nytt parkeringshus i Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 17 på Strømsø.

Parkeringshuset er del av en overordnet strategi for å skape bedre parkeringsmuligheter i tilknytning til sentrumsringen. Arbeidene utføres av entreprenør Strøm Gundersen AS. Tomta omfattes av kommunedelplan sentrum og er avsatt til byggeområde for parkeringshus. (Viser til reguleringsplan datert 07.10.2008 som ble vedtatt i Bystyret 18.11.2008.) Selve byggesaken er nabovarslet våren 2011, og rammetillatelse er gitt den 14.09.2011.

Fakta om det nye p-huset:

 • Ca. 350 parkeringsplasser inkl. seks handikapplasser.
 • To mindre forretningslokaler i første etasje mot Tordenskiolds gate.
 • Innebygget bussholdeplass mot Tordenskiolds gate.
 • Inn- og utkjøring fra Blichs gate.
 • Selve p-huset blir ca.15 meter høyt og får 5 ½ etasjer over bakken samt 1 ½  kjelleretasjer. De halve etasjene skyldes at parkeringsplanene ligger i sakser oppover.
 • Skal driftes av Drammen Parkering KF.
 • Prosjektet er planlagt ferdigstilt ved utgangen av 2012 og har en kostnadsramme på 115 millioner kroner.
 • I planleggingsfasen har det blitt lagt stor vekt på utforming av p-husets fasade. Kommunen har derfor avholdt en konkurranse om kunstnerisk utsmykning av p-huset. Fasaden som vant vil bestå av stående stållameller. Dette vil gi et tredimensjonalt relieff med myke linjer og kurver som vil skifte formasjoner når man beveger seg langs fasadene.

Se flyfoto av området her.

Se et detaljert områdekart her.

I anleggsperioden
I anleggsperioden vil Blichs gate utenfor Kiwi og Skistadbygget bli stengt for biltrafikk og parkering, mens fortauet foran Kiwi vil opprettholdes som gangvei. Tilgang til parkeringsplassene rundt Skistadbygget opprettholdes med en midlertidig anleggsvei fra Webergs gate.  I Tordenskiolds gate vil det bli satt opp en kulvert for å sikre trygg ferdsel for fotgjengere. Det vil bli en ny innkjøring til Shell.

Bussholdeplassen i Tordenskioldsgate legges ned i byggeperioden. Nærmeste bussholdeplass blir på Strømsø torg. Dette gjelder de østgående linjene mot Fjell/Sande/Svelvik/Åskollen (linjene 3,4,5,6,91,96). Oppstartsdato for dette blir ca. 1. desember. Nærmere informasjon blir å finne på en oppslagstavle på stedet.

Returpunktet som ligger på parkeringstomta i dag, vil bli flyttet. Plassering er under avklaring.

Det vil i anleggsperioden være transport til og fra anleggsområdet. Denne transporten vil skje via Bjørnstjerne Bjørnsonsgate. I forbindelse med spunting, transport og andre bygningsarbeider må det påregnes noe støy. Drammen Eiendom KF beklager ulempene dette måtte medføre. Anleggsarbeidene vil til enhver tid følge gjeldende forskrifter om begrensning av støy og rystelser. Det vil i perioder være merkbare rystelser mens arbeidene pågår, men dette vil ikke være skadelig for omkringliggende bygg. Rystelsesmålere vil bli montert for å kunne kontrollere at rystelsene ikke overskrider kravene i forskriftene. Entreprenøren vil også foreta en uavhengig videodokumentasjon av nabobyggene i forkant av arbeidene. Det vil ikke pågå støyende anleggsarbeider mellom kl. 22.00 og kl. 06.00.

Drammen Eiendom KF vil i anleggsperioden informere alle naboer om fremdrift på byggeplassen og holde alle spesielt oppdatert om støyende arbeider. Informasjon vil legges ut i postkassene i nabobyggene ved behov. I tillegg vil Drammen Eiendom KF oppdatere denne nettsiden.

Spørsmål kan rettes til byggeleder Kjell Gorm Røkke på e-post: kjell.rokke@reinertsen.com. For hastesaker, ring 926 09 154 (innenfor arbeidstid).0 ledige stillinger
Publisert18.11.2011 09:52
Sist endret21.11.2011 15:34

Kontaktinformasjon

 • Adresse: Drammen kommune - Engene 1, 3015 Drammen. Postadresse: Postboks 7500, 3008 Drammen
 •  - Epost: kommunepost@drmk.no
 •  - Telefon: 32 04 00 00
Topp