Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Til startsiden
 • Lytt til tekst
 • Endre skriftstørrelse

  For å endre skriftstørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Boliger på Åssiden
Laster...

Bostøtte

Beskrivelse

Bostøtte kan du søke hvis husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Det er forholdet mellom inntekt og boutgifter som avgjør om du har rett til bostøtte. Det er satt øvre grenser for hvor høy inntekt du kan ha for å kunne få bostøtte.

Kriterier/vilkår

Alle over 18 år kan søke bostøtte unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste. Du kan likevel søke hvis du:

• er student med barn
• er student uten barn og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
• er under 18 år og har egne barn

Du må bo i boligen du søker bostøtte for. Alle som bor i boligen må også være registrert i folkeregisteret.

Boligen din må være godkjent for helårsbruk. I tillegg må boligen ha egen inngang, eget bad/toalett og mulighet for å hvile og lage mat. Bor du i bofellesskap og har fått tildelt boligen av kommunen, kan du likevel søke bostøtte.

Inntektsgrense

Det er satt øvre grenser for hvor høyt inntektsgrunnlag du kan ha for å kunne få bostøtte.

Meld fra om endringer

Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men du må melde fra skriftlig til kommunen

 • hvis det skjer vesentlige endringer i inntekt og formue (da må du sende inn eget skjema)
 • hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)
 • hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
 • hvis boutgiftene endrer seg
 • hvis en i husstanden blir student
 • Meld fra om endringer

Samarbeidspartnere

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Det er kommunen som har all kontakt med deg som søker.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Saksbehandling

Skjemaer

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Søknadsfristen for bostøtte er den 14. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 10. i påfølgende måned.

Papirsøknader skal du sende til <legg inn kommunen/kontornavn, postadresse>.

Søknadsfrist

Den 14. i  måneden. Utbetaling skjer ca. den 10. i påfølgende måned. Det er situasjonen den 1. i måneden som legges til grunn for beregning av bostøtte.

Saksbehandling

Kommunen mottar søknaden enten elektronisk eller på papir, og kvalitetssikrer opplysningene. Når søknaden behandles, blir det innhentet opplysninger fra en rekke offentlige instanser som for eksempel folkeregisteret, Skatteetaten og Nav. Husbanken gjør det formelle vedtaket om støtte.
Har du fått innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned.
Du må gi skriftlig beskjed til kommunen dersom det skjer noen endringer. Du må straks melde fra  

 • hvis inntekten eller formuen går vesentlig opp eller ned
 • hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)
 • hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
 • hvis boutgiftene endrer seg
 • hvis en i husstanden blir student

Hvis du ikke gir beskjed om endringer, så kan for mye utbetalt bostøtte kreves tilbake. Det er straffbart å oppgi uriktige opplysninger eller å unnlate å gi opplysninger.

Fra 2013 er det innført automatisk etterkontroll av inntektene som er brukt ved beregning av bostøtte.

Klagemulighet

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema. Klagen skal du sende til kommunen.

Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad til kommunen.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøttesider.

Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Servicetorget
Telefon: 03008
Besøksadresse:
Engene 1,  3008 Drammen


Dato opprettet

16.04.2009 13:54:21

Dato oppdatert

02.10.2014 09:49:55

Kontaktinformasjon

Lover

Husbanken/kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

 • Adresse: Drammen kommune - Engene 1, 3015 Drammen. Postadresse: Postboks 7500, 3008 Drammen
 •  - Epost: kommunepost@drmk.no
 •  - Telefon: 32 04 00 00
Topp