Søk blant våre fotografier av byen, omgivelsene og drammenseres arbeid og virke.

100 000 foto

Byarkivet har mer enn 100 000 fotografier i sine samlinger, og disse kommer fra kommunal virksomhet og fra ulike privatarkiver og samlinger. Bildene viser både privat og kommunalt arbeid og virke, samt hvordan byen vår og omgivelsene har vært til ulike tider.

Digitalisering

Byarkivet begynte høsten 2013 arbeidet med å digitalisere bildene, og så langt ressursene tillater vil arbeidet pågå kontinuerlig. De digitaliserte bildene blir fortløpende publisert i Fotoware, som er en nettbasert løsning for arkivering og gjenfinning av bilder. Du kan benytte søkefeltet for fritekstsøk, eller bare bla gjennom bildene. På hvert enkelt bilde er det muligheter for å legge inn kommentarer.

Rettigheter til bruk

Der hvor ikke annet er angitt, kan alle de publiserte bildene fritt benyttes ikke-kommersielt, bare du oppgir fotografens navn og Drammen byarkiv som kilde. Ved kommersiell bruk av bilder, ta kontakt med byarkivet på e-post for avtale om pris og digitale kopier med høy oppløsning.

Den første samlingen av fotografier byarkivet har publisert er fra Karin Pihls samling. Karin Pihl (1920-1993) var arkitekt og arbeidet i en årrekke på kommunens byplankontor, men det var som lokalhistoriker, forfatter og illustratør av mange lokalhistoriske skrifter hun var mest kjent. Byarkivet har fått låne fotografiene fra Pihls arvinger for å digitalisere og publisere dem på internett, og dette arbeidet er nå fullført.