Tidligere kinosjef Robert Halvorsen filmet store og små begivenheter i Drammen fra 1946 og frem til 1980-tallet. Her kan du se den imponerende filmarven han etterlot seg.

Robert Halvorsen (1911-2002) var kinosjef i Drammen mellom 1946 og 1981. Han tilhørte første generasjon filmarbeidere etter filmpionerene i Norge, og gikk gradene i filmbransjen fra visergutt hos Metro Goldwyn Meyer til kinomaskinist og lagersjef hos 20th Century Fox. Før han kom til Drammen drev han privat kino på Godlia i Oslo sammen med sin kone. 

Film var hans store hobby, og ved siden av sitt virke som kinosjef begynte han å filme store og små begivenheter rundt om i Drammen. Med kamera dokumenterte han alt av interesse for byens befolkning. Filmene ble satt sammen månedsvis og vist som forfilm på kino i en årrekke.

Mye av filmingen forgikk på fritiden – Robert Halvorsen filmet alt fra kunstutstillinger og tragiske hendelser som branner og ulykker til jubileer og idrettsarrangementer. På denne måten kombinerte han både yrke og hobby, og ble så godt kjent med Drammen at han som pensjonist ble guide på en rekke ”Kjenn din by”-turer. Han var en stor bypatriot og hans aktive interesse for byen, hans politiske engasjement og varme hjerte for blant annet handicap-idretten og barnekino ble hedret med prisen "Æres-drammen" på 1990-tallet.

Jubileumsgave til befolkningen

Drammens Tidende og Drammen byarkiv har i fellskap digitalisert filmmaterialet som Halvorsen etterlot seg. Filmene blir derfor tilgjengelig  hos begge parter, som en jubileumsgave til Drammens befolkning. Velkommen inn i Halvorsens verden!

Les mer om Robert Halvorsen her.