Chat med oss

Start en samtale ved å åpne snakkebobla nederst i høyre hjørne på nettsida.

Telefon, e-post og brev

  • Telefon: 32 04 00 00
  • E-post:
  • Adresse: Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen

Før du sender brev eller e-post til kommunen

All post til og fra kommunen er offentlig med mindre den inneholder taushetsbelagt informasjon. Derfor kommer all post på kommunens offentlige postliste. Listene er tilgjengelig på internett.

Det betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen og nyhetene.

Alt om åpenhet i Drammen kommune

E-post og sensitiv informasjon

Dersom e-posten din skal til saksbehandling, blir den registrert i kommunens elektroniske arkiv- og saksbehandlingssystem.

All e-posten blir vurdert om den skal offentliggjøres og tilgjengeliggjøres i postlister. Som hovedregel gjøres e-post offentlig tilgjengelig på internett etter tre dager.

E-poster som etterspør ren informasjon blir ikke registrert eller publisert.
Oppgi fullt navn og adresse i eposten slik at vi kan svare deg raskere på spørsmålet ditt.

Ikke send taushetsbelagt på e-post

Dersom du skal sende sensitive opplysninger eller informasjon som er taushetsbelagt til kommunen, skal disse sendes per brev.

E-post er ikke en sikker forsendelse. Den kan bli hentet av andre før den kommer fram til mottaker, havne på feil adresse eller lignende.