Tittel Avdeling Type
Planlegger Byprosjekter Fast
Grøntfaglig medarbeider Vei, Natur og Idrett, avd. Park Heltid
Booppfølger/miljøterapeut. Engasjement (2 år) i 100 % stilling Senter for rusforebygging, Ambulerende boteam Heltid
Ledig fastlegehjemmel ved Åssiden legesenter Drammen kommune Heltid
Sykepleier/vernepleier Tilrettelagte tjenester Bo- og dagtilbud Heltid
Er du en engasjert og fremoverlent sykepleier er det deg vi leter etter Marienlyst HOD Fast