Tittel Avdeling Type
Rektor - Øren skole Heltid
Rektor - Danvik skole Heltid
Stabsleder oppfølging og analyse Nye Drammen kommune Heltid
Kommunalsjef for næring og arbeid Nye Drammen kommune Heltid
Lærer Svensedammen skole Heltid
Avdelingsleder Skoger skole Heltid