Tittel Avdeling Type
Avdelingsleder Hallermoen skole Fast
Avdelingsleder Fysio-og ergoterapitjenesten for barn og unge Senter for oppvekst Deltid
Vernepleier/sykepleier 100 % fast stilling Senter for oppvekst Fast
Avdelingsleder Åskollen skole Heltid
Avdelingsleder Brandengen skole Fast
Fagkoordinator tilsyn Byplan, avd. Byggesak Heltid