Helhet og sammenheng

I Drammen er vi opptatt av å tenke helhet i hele læringsløpet. Vi tror det er mulig å gjøre en forskjell for barn og unge i byen vår. I fellesskap har politikere, administrasjon og pedagoger laget en kvalitetsplan som har fått navnet «Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet». I våre skoler er vi opptatt av god kvalitet i alt vi gjør, hver dag. Som lærer får du støtte og mulighet for faglig utvikling både på arbeidsplassen og gjennom vårt kompetansesenter for barnehage, skole og oppvekst.

Støtte og utvikling som nyutdannet

Drammensskolen ønsker å ta godt imot og å ta godt vare på deg som nyutdannet lærer. Derfor har vi laget et eget lærertraineeprogram for alle som er i sitt første og andre år som nyutdannet. Gjennom nettverkssamlinger får du faglig påfyll og god støtte og oppfølging i dine første år i læreryrket.

Vi satser på faglig kompetanse og erfaring

I Drammensskolen har vi mange dyktige og svært kompetente lærere som brenner for elevene sine og som brenner for fagene sine. Vi satser på og verdsetter dyktige og erfarne lærere. Drammen er den kommunen i landet med flest lærerspesialister relativt sett. Dette er fordi vi har stor tro på faglig tyngde og fordypning. Samtidig er vi overbevist om at lærere er viktige ressurser for sine kollegaers læring. Vi satser på deg som er erfaren, faglig dyktig og som vil bidra til å utvikle Drammensskolen gjennom samarbeid og veiledning av kollegaer.

Digital læring

Det handler om læring. I Drammensskolen har alle elver hver sin digitale enhet. Dette er med på å gi alle barn og unge like muligheter til å lykkes i sitt læringsløp. Som lærer i Drammensskolen får du hjelp og oppfølging til hvordan du kan utvikle og utøve din profesjonsfaglig digital kompetanse.

Har du spørsmål?

Lurer du på noe om rekruttering eller om hvordan vi jobber i Drammensskolen? Kontakt:

  • Esther Eriksen tlf. 476 18 498
  • Marianne Støa tlf. 904 07 070