Det handler om læring! I Drammensskolen har alle elver hver sin digitale enhet. Dette er med på å gi alle barn og unge like muligheter til å lykkes i sitt læringsløp. Som lærer i Drammensskolen får du hjelp og oppfølging til hvordan du kan utvikle og utøve din profesjonsfaglig digital kompetanse.

Drammensskolen setter arbeidet med digital kompetanse inn i en større læringskontekst hvor digital læring og fremtidens kompetanse ses på som en integrert del av barn og unges kompetansegrunnmur. Det vil si at å jobbe med digital læring er en naturlig del av det å lære. Digitaliseringen i samfunnet er i en rivende utvikling, og det er viktig at vi som jobber med barn og unge i skolen er trygge, kloke og kompetente brukere og digitale læringsledere. 

Fokuset er alltid hvordan digitale verktøy kan bidra til økt læring inn i fagene. Å få kraft i arbeidet med å utvikle barn og unges digitale kompetanse krever langt mer enn entusiastiske enkeltansatte eller enkeltledere. I Drammen satser vi på egenutvikling, deling og refleksjon, og du får hjelp og støtte uansett hvor du er i din digitale utvikling.

For deg som ligger i front og er en ressursperson på området har vi egne nettverk der du får utfordret deg selv og aktivt bidra til at kommunens og skolens mål nås.

Vi har et eget innovativt læringsverksted som er en viktig møteplass for lærere, elever, studenter og universitet. Her kan lærere, studenter og elever komme og prøve ut, trene, lære og utvikle seg i det digitale læringsuniverset. Læringsverkstedet er et samarbeid med lærerutdanningen på Universitetet i Sør-Øst Norge.

Mer om læringsverkstedet vårt

Om strategien

Drammen kommunes strategi for digital læring i barnehage, skole og oppvekst 2017 – 2020 heter «Det handler først og fremst om læring».

Les mer om digital læring i Læringsløp Drammen

Strategi for digital læring i barnehage, skole og oppvekst 2017–2020 (pdf)

Har du spørsmål?

Lurer du på noe om rekruttering eller om hvordan vi jobber i Drammensskolen? Kontakt:

  • Esther Eriksen tlf. 476 18 498
  • Marianne Støa tlf. 904 07 070