I Drammen er vi opptatt av å tenke helhet i hele læringsløpet. Vi tror det er mulig å gjøre en forskjell for barn og unge i byen vår. I fellesskap har politikere, administrasjon og pedagoger laget en kvalitetsplan som har fått navnet «Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet». I våre skoler er vi opptatt av god kvalitet i alt vi gjør, hver dag. Som lærer får du støtte og mulighet for faglig utvikling både på arbeidsplassen og gjennom vårt kompetansesenter for barnehage, skole og oppvekst.

I Drammen har vi høye ambisjoner på barn og unges vegne og på våre egne vegne. Det handler om å utjevne sosiale forskjeller, styrke levekår og å gi en kompetansegrunnmur som gjøre at barn og unge står støtt i eget liv, er integrert og føler seg betydningsfulle i fellesskapet. Gjennom kvalitetsplanen «Læringsløp Drammen» jobber vi som et stort lag for å gi elever den beste muligheten for å lykkes i hele læringsløpet. 

Visjonen vår

Et læringsløp der hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle potensial og blir trygge, aktive og selvstendige mennesker

Visjonen i midten viser felles verdisyn som ligger til grunn for våre felles planer.

Vårt verdisyn

Vi blir den beste utgaven av oss selv dersom vi behandles med respekt, får tillit, føler oss betydningsfulle i fellesskapet og anerkjennes for vårt potensial. Potensialet kan ligge i både mer teoretiske, kunstneriske eller praktiske evner. Alle deler av mennesket er like viktig, like som alle mennesker er like viktige.

Det å lære å lære, og å se på seg selv som en lærende hele livet, er viktig og blir enda viktigere. For å kunne lære hele livet er det viktig å ha et lærende tankesett. Om jeg gjør feil, men har forsøkt, er feilen bare første forsøk på å få til. Kraften som ligger i det å tro på sin egen vekst og utvikling og mulighet til å bli bedre er enorm.

Vårt mål et at ikke bare barn og unge, men vi alle som får være del av Læringsløp Drammen får delta i faglig sterke og lærende fellesskap, der vi utvikler oss og får tilbakemeldinger som bekrefter at vi gjør nettopp det. Vi er også opptatt av vårt samfunnsoppdrag om å løfte elevene til et høyere nivå enn det levekårsindeks og foreldrenes utdanningsnivå skulle tilsi.

Vi er opptatt av at vi er et stort lag rundt elevene, og at vi samarbeider om læring og utvikling. Dette vil si at som lærer i Drammensskolen er du en del av et stort lag der vi sammen jobber mot felles ambisjoner. Vi tenker at jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi våre barn og unge i barnehage og skole. Derfor satser vi på kompetanseutvikling for alle våre ansatte. Dette gjelder både faglig fordypning og det som er fagovergripende.

I Drammen er vi stolte over å ha et eget kompetansesenter for barnehage, skole og oppvekst. I moderne og flotte lokaler organiseres det faglige nettverk og møteplasser for lærere. Utviklingsrådgiverne som jobber ved kompetansesenteret reiser ut på skolene og gir støtte, veiledning og opplæring innen ulike fagområder. Det kan for eksempel være i forbindelse med digital læring og bruk av IPad, den felles satsningen på språk og bruken av vår egen www.sprakplan.no eller arbeidet med livsmestring og faget «Læring for livet» for ungdomstrinnet.

Hver august starter vi skoleåret med felles inspirasjonsdager der det er et mangfold av muligheter for faglig påfyll og inspirasjon som passer akkurat for deg.

Kompetansesenteret

Les mer om Kompetansesenteret

Følg bloggen Læringsløp Drammen

For å få et hverdagsblikk inn i hva som skjer i Læringsløp Drammen, - følg Læringsløp Drammen på facebook

Har du spørsmål?

Lurer du på noe om rekruttering eller om hvordan vi jobber i Drammensskolen? Kontakt:

  • Esther Eriksen tlf. 476 18 498
  • Marianne Støa tlf. 904 07 070