Drammensskolen ønsker å ta godt imot og å ta godt vare på deg som nyutdannet lærer. Derfor har vi laget et eget lærertraineeprogram for alle som er i sitt første og andre år som nyutdannet. Gjennom nettverkssamlinger får du faglig påfyll og god støtte og oppfølging i dine første år i læreryrket.

Vi vet hvor viktig det er at du som nyutdannet lærer får god oppfølging når du begynner i ny jobb. I Drammensskolen er vi opptatt av at overgangen fra studier til lærerjobben skal bli så god og trygg som mulig.

Vi er også opptatt av å beholde de gode lærerne i klasserommet. Derfor har vi laget et skreddersydd lærertraineeprogram for alle nyutdannede lærere i Drammensskolen.

Programmet går over 2 år, og gjennom denne tiden får du delta på nettverkssamlinger der dyktige fagfolk sørger for påfyll i temaer de nyutdannede selv har spilt inn som viktige å lære mer om.

Samlingene er en trygg treningsarena der du gjennom praktiske øvelser får lov til å prøve, feile og lære mer i og om det nye yrket ditt. Ikke minst får du mulighet til å bli kjent med andre som er i samme situasjon, og her skapes mange viktige vennskap i en ny arbeidssituasjon. Samlingene foregår i fine lokaler i vårt eget kompetansesenter for barnehage, skole og oppvekst. 

I tillegg til å delta på nettverkssamlinger får du også din egen mentor på den den skolen du jobber på. Her får du veiledning gjennom de første par årene som lærer.

Vi vet at det er viktig å bli sett, få faglig tilpasset påfyll og å få støtte og veiledning de første årene som nyutdannet lærer. Vi er der for deg!

Har du spørsmål?

Lurer du på noe om rekruttering eller om hvordan vi jobber i Drammensskolen? Kontakt:

  • Esther Eriksen tlf. 476 18 498
  • Marianne Støa tlf. 904 07 070