I Drammensskolen har vi mange dyktige og svært kompetente lærere som brenner for elevene sine og som brenner for fagene sine. Vi satser på og verdsetter dyktige og erfarne lærere. Drammen er den kommunen i landet med flest lærerspesialister relativt sett. Dette er fordi vi har stor tro på faglig tyngde og fordypning. Samtidig er vi overbevist om at lærere er viktige ressurser for sine kollegaers læring. Vi satser på deg som er erfaren, faglig dyktig og som vil bidra til å utvikle Drammensskolen gjennom samarbeid og veiledning av kollegaer.

Som erfaren lærer i Drammensskolen får du mange muligheter for videre utvikling i yrket. Én mulighet er å bli lærerspesialist. Den overordnede intensjonen med lærerspesialistordningen er at det skal være en alternativ karrierevei for erfarne og dyktige lærere og bidra til å bygge kollektiv kompetanse. Vi ser at lærerspesialistordningen gir lærere en mulighet til å utvikle seg faglig og samtidig bidra til utviklingen av skolen sin. 

Vi startet opp med lærerspesialister i 2015, og i dag har vi til sammen 36 lærerspesialister. Vi har rom for flere! Vi har lærerspesialister innen lese og skriveopplæring, realfag, praktisk-estetiske fag, begynneropplæring og profesjonsfaglig digital kompetanse. Det er også 10 lærere som tar videreutdanning som lærerspesialist.

Alle lærerspesialister deltar på et felles kompetansebyggingsprogram hvor lærerspesialistene samles i nettverk i kompetansesenteret. Lærerspesialistene får først og fremst økt veiledningskompetanse, men det er også et godt sted for å møte andre lærerspesialister og reflektere rundt rolleforståelse, utfordringer og muligheter. 

I Drammensskolen ønsker vi velkommen deg som er erfaren lærer. Her vil du kunne få muligheten til å bruke og utfordre din faglige kompetanse og erfaring. Du vil kunne utvikle deg videre som fagperson, samtidig som du bidrar til Drammensskolens faglige og profesjonelle utvikling. Dette gjelder alle, ikke bare de som ønsker å være lærerspesialister.

Bli bedre kjent med to av våre lærerspesialister

Har du spørsmål?

Lurer du på noe om rekruttering eller om hvordan vi jobber i Drammensskolen? Kontakt:

  • Esther Eriksen tlf. 476 18 498
  • Marianne Støa tlf. 904 07 070