Er du lærling hos oss får du spennende og varierte oppgaver.

Du får en instruktør/veileder som vil følge deg opp og hjelpe til i det daglige læringsarbeidet på hvert arbeidsssted. Vi har også fellesundervisning i ulike fagområder.

Du inngår lærekontrakt og har rettigheter og plikter som andre arbeidstakere. Du har rett til å få den opplæringen som læreplanen fastsetter, men også plikt til å delta aktivt for å nå målene, og å delta i planlegging og vurdering av ditt eget arbeid.

Læretiden avsluttes med en fag- eller svenneprøve.

Vi tilbyr læreplass i følgende fag for 2019

Helsearbeiderfaget

 • Kontaktperson: Hege Berge, tlf 414 49 515
 • Kontaktperson: Cathrine Brock, tlf 971 23 269

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

 • Kontaktperson: May-Britt Bakken, mobil: 918 43 202

Vi tilbyr

 • Lønn under utdanning
 • Midlertidig ansettelse i Drammen kommune som lærling/lærekandidat i 2 år
 • Dyktige ledere og veiledere med pedagogisk bakgrunn
 • God opplæringsarenaer 

Hvem kan søke

 • Bestått tverrfaglig eksamen i VG1 og VG2
 • Lite fravær, gode karakterer
 • Hjemmeadresse Drammen kommune

Vi legger stor vekt på personlig egenskaper som samarbeidsevne, holdninger, ansvarsbevissthet og punktlighet.

Elever som tilhører andre kommuner kan også søke læreplass ved ledig kapasitet. Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.

Oppstart av læretiden i 2019:

 • Helsefagarbeider 19. august
 • Barne- og ungdomsarbeider 29. juli

Søknad

Alle som ønsker læreplass må søke i VIGO (Buskerud fylkes søkeportal).

 • Søknadsfrist er 1. mars 2019.

I tillegg til å registrere deg i VIGO, må du sende søknad til kommunen. Oversikt over stillingene og søknadsskjema finner du sammen med øvrige ledige stillinger i Drammen kommune på nettsida ledige stillinger.

Velkommen som søker!