Drammen kommune skal levere kvalitetsmessige gode, sikre og verdige tjenester til innbyggerne. For å få til dette er det en forutsetning at kommunens medarbeidere har tilfredsstillende norsk-kunnskaper. Med dette som bakgrunn vedtok bystyret å innføre språkkrav ved nyansettelser i Drammen kommune.

Kravene differensieres ut fra den enkelte stilling og arbeidets karakter med. Drammen kommune har satt tre nivåer for språkdifferensiering som er A2, B1 og B2. Nivåene er fra Det felles europeiske rammeverket for språk. Det er satt forskjellige språknivåer skriftlig og muntlig til ulike stillinger.