Elvebyen Drammen ligger i Buskerud fylke, sentralt på østlandet. Det bor 68 849 innbyggere i kommunen (desember 2017), men byen er regionhovedstad for et område med 160 000 innbyggere. Drammen har en flerkulturell befolkning, og dette setter et mangfoldig preg på bybildet.

Historie og symboler

Drammen by ble stiftet i 1811 da Strømsø, Tangen og Bragernes ble slått sammen.

Byvåpenet er en gjengivelse av Bragernes bysegl fra 1715. Innskriften er "In fide et justitia fortitudo" (I troskap og rettferd er det styrke).

Rådhuset er tegnet av Nils S. Eckhoff og stod ferdig i 1871.

Politisk styring

 • Drammen styres etter formannskapsmodellen. Bystyret har 49 medlemmer.
 • Det politiske flertallet for valgperioden 2015-2019 er basert på et samarbeid mellom Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti. 
 • Ordfører er Tore Opdal Hansen (H), varaordfører er Yousuf Gilani (uavhengig) 

Alt om politikk i Drammen

Kommunens organisasjon

 • Rådmann Trond Julin 
 • Cirka 4 400 ansatte, cirka 3 600 årsverk
 • Driftsutgifter på 4,29 milliarder

Alt om organisering og styring

Areal

 • Areal: 145,2 km2
 • Landareal: 135,7 km2
 • Vannareal: 9,5 km2
 • Landbruksareal: 15 800 dekar = 15,8 km2
 • Skogsareal: 89 924 dekar = 89,9 km2 

Befolkning

Per desember 2017: 68 849 innbyggere

Befolkning i bydelene (2016)

 • Åssiden: 12094
 • Bragernes: 12485
 • Gulskogen: 5023
 • Strømsø - Danvik: 9344
 • Tangen - Åskollen: 6936
 • Austad - Fjell: 8158
 • Skoger: 2991
 • Konnerud: 10530

Barnehager

Per februar 2016 er det i alt 62 barnehager i Drammen, pluss 2 åpne barnehager:

 • 23 kommunale
 • 39 private, herav 5 familiebarnehager

Barnehagedekning

Det er full barnehagedekning i Drammen kommune.

Skoler

 • 13 barneskoler
 • 6 ungdomsskoler
 • Én kombinert barne- og ungdomsskole, Gulskogen 
 • 3 spesialskoler
 • 1 privatskole 
 • Cirka 7 800 elever