Tanken var at byer som samarbeider lærer hverandre å kjenne og knytter personlige bånd som fører til økt mellommenneskelig forståelse. Samarbeidsområdene har vært kultur, idrett, skoleutveksling samt administrativt og politisk samarbeid.

Drammen har fire vennskapsbyer i Norden

Ørebro Ørebro kommune har ca. 137 000 innbyggere og dekker et areal på 1 842 km². Kommunen ligger midt i Sverige både befolkningsmessig og geografisk. - ca. 214 km fra Stockholm og 320 km fra Göteborg. Ørebro kommune ligger i Ørebro Län.

Les mer om Ørebro på www.orebro.se.

Kolding Kolding ligger ved Koldingfjord sydøst på Jylland. Fire gjennomgående motorveier, jernbane, havn og internasjonal flyplass i Billund har gitt Kolding en strategisk betydning som transport- og handelssentrum. Kolding er også et betydelig kongress- og turiststed med den vakkert renoverte middelalderborgen Koldinghus og kunstmuseet Trapholt som besøksmagneter.

Kolding har alltid hatt en stor utenrikshandel, noe som avspeiler seg i at 40 prosent av industrien er utenlandseid.

Les mer om Kolding på www.koldingkom.dk.

Lappeenranta Lappeenranta har ca. 72 000 innbyggere og dekker et areal på 848 km². Byen ligger ved bredden av innsjøen Saimen i den sørøstlige del av Finland - ca. 28 km. fra Russlands grense. Byen er provinshovedstad i Sør-Karelen.

Ler mer om Lappeenranta på www.lappeenranta.fi.

Stykkisholmur Stykkishólmur har 1 300 innbyggere. Byen ligger på nordsiden av halvøya Snæfellsnes på Islands vestkyst. Det er 220 km fra Reykjavik til Stykkishólmur.

Les mer om Stykkisholmur på www.stykkisholmur.is.