Drammen kommune har mottatt en rekke priser for sin byutvikling.

 • 2019: Norges kulturkommune 2019
 • 2018: Norsk publikumsutviklings-prisen 'Inkluderer flest'
 • 2016: Årets frivillighetskommune
 • 2015: Difis anskaffelsespris for digitalisering
 • 2014: Bosettingsprisen for bosetting av flyktninger
 • 2014: Årets grønne park for Elveparkene
 • 2013: Statens pris for boligsosialt arbeid 2013
 • 2012: Utdanningsdepartementet og KS sin Skoleeierprisen - delpris Ledelse av og i skoler 2012
 • 2012: Justis- og beredskapsdepartementets pris for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner 2012
 • 2012: Nordic Bridge Prize 2012 for Ypsilon
 • 2009: Ungdommens forebyggingspris 2009
 • 2009: Norsk stålkonstruksjonspris til Ypsilon
 • 2009: ECCS European Steel Design Awards 2009
 • 2009: The European Council of Spatial Planners
 • 2008: Norges Beste uterom - Bruparken
 • 2008: The European Urban and Regional Planning Awards 2008
 • 2008: ECCS Award for Steel Bridges – pris for gangbrua Ypsilon
 • 2008: Statens byggeskikkpris – hedrede prosjekter (Ypsilon)
 • 2007: Internasjonal kommune
 • 2007: Hagekulturprisen til Bragernes strand/elveparken
 • 2005: Norges beste uterom til Bragernes torg
 • 2004: Vakre vegers pris til Strandveien
 • 2003: Bymiljøprisen
 • 2001: Årets grønne park til Bragernesåsen
 • 1997: Europa Nostra-prisen til Drammens teater
 • 1986: Europa Nostra-prisen til rådhuset