Kommuneadvokaten i Drammensregionen er et felles advokatkontor for kommunene Drammen, Hurum, Nedre Eiker, Røyken, Sande og Svelvik.

Kontoret er organisert som et selvstendig rettssubjekt, opprettet i medhold av kommuneloven § 27.

Prosessfullmektig og rådgiver

Kommuneadvokaten er eierkommunenes faste prosessfullmektig for domstolene og fylkesnemnda. Kontoret er videre en sentral rådgiver for den administrative og politiske ledelse i kommunene.

Ikke private oppdrag

Kommuneadvokaten påtar seg ikke oppdrag for private parter.

Ledelse

Konstituert kommuneadvokat Line S. With, daglig leder.

Kontakt

  • Telefon: 32 04 00 00 (Kundesenteret i Drammen kommune)
  • Besøksadresse: Engene 1, 3015 Drammen
  • Postadresse: Postboks 7500, 3008 Drammen.