Evaluering av LedMed Medarbeiderundersøkelse

Høsten 2016 gjennomførte Drammen kommune på ny en LedMed medarbeiderundersøkelse. Målet med denne er å videreutvikle medarbeiderskap og ledelse på den enkelte arbeidsplass.

Formålet med spørsmålene under er å:

* evaluere gjennomført medarbeiderundersøkelse

* bidra til at prosessen blir enda bedre ved neste gjennomføring

Takk for din tilbakemelding!
Bakgrunnsinformasjon
Arbeidsplass
Funksjon
Hvordan ble medarbeiderundersøkelsen introdusert på din arbeidsplass?
Har du kommentarer til forberedelsene eller gjennomføringen av undersøkelsen (distribusjon av passord, gruppeinndeling o.l.)?
Utviklingsarbeid etter undersøkelsen
Når startet dere opp utviklingarbeidet etter undersøkelsen?
Har utviklingsarbeidet etter medarbeiderundersøkelsen ført til kulturendring på din arbeidsplass?
Hva er det mest positive som har kommet ut av utviklingsarbeidet etter medarbeiderundersøkelsen hos dere?
Har utviklingsarbeidet etter medarbeiderundersøkelsen hatt negative kosekvenser hos dere?
Har dere avrundet og evaluert utviklingsprosessen i plenum (etter ca 10 uker)?
I undersøkelsen ble det presentert 6 nye spørsmål som gikk på leders leder. Oppleves disse spørsmålene som relevante?
Tas tiltakene etter prosessen opp i HMS-møtene?
Passet tidsperioden undersøkelsen ble gjennomført på hos dere? Hvilket annet tidsperiode vil kunne passe bedre?
Har du noen avsluttende kommentarer eller innspill til medarbeiderundersøkelsen?
Spørsmål kun for ledere
Har du reflektert over dine ledelsesresultater sammen med din leder?
Opplever du at medarbeiderundersøkelsen gir deg nyttig styringsinformasjon?
Har du benyttet deg av det foreslåtte prosessopplegget i utviklingsarbeidet etter medarbeiderundersøkelsen?