Kommuneplan

Kommuneplanen heter Bystrategien: Drammen 2036

I tillegg har planen er arealdel.